முகவரி

நமது மருத்துவமனை எளிதில் அணுகக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறது, நகரின் அமைதியான பகுதியில் அமைந்துயுள்ளது. இது அண்ணா பேரூந்துநிலையத்தில் இருந்து 2 நிமிட நடைபயணத்தில் அமைந்துயுள்ளது. கார் நிறுத்தும் வசதி உள்ளது. .


ஷங்கர் டென்டல் & ஃகிரேனியோ பேசியல் சென்டர்

17/33 ராஜாஜி தெரு,

காந்தி நகர்,

மதுரை - 20

தொலைபேசி : 91-452-2536496

மொபைல் : 91-9788473879

மின்னஞ்சல் : orthomax@gmail.com